O nás

Zemědělské družstvo Vícov hospodařící na rozhraní Hané a Drahanské vrchoviny, z pohledu klimatických podmínek tedy na rozhraní oblastí obilnářské a bramborářské, při posouzení bonity obhospodařované půdy se však může plně přiřadit k družstvům z oblasti Hané.
Družstvo bylo založeno ustavující schůzí dne 5.března 1993. Navazuje na historickou tradici zemědělství na Hané. Za použití nejmodernějších postupů šetrně a efektivně obhospodařuje cca 900 ha zemědělské půdy.
Hlavní činností družstva však zůstává chov vepřového dobytka v moderním velkokapacitním vepříně a jeho následné zpracování ve vlastním řeznickém závodě v Lešanech. Tento zásobuje kvalitním masem a uzeninami nejen vlastní podnikové prodejny, ale i desítky dalších řeznictví v regionu a přilehlém okolí.
Doplňkovou, ale ne zanedbatelnou složku činnosti této firmy tvoří prodej motorové nafty, či pronájem nebytových prostor.


Najdete nás na adrese: Kovářská 120, Kroměříž.

V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat.